«EcoDava» a inițiat un proiect de reabilitare a zonei Țipova

citiţi despre proiect | прочесть о проекте | Harta(карта)

SALVEAZĂ ȚÎPOVA

 

Poţi contribui și tu la îmbunătăţirea situaţiei ecologice a Rezervaţiei Naturale Ţipova!  

Țipova este una dintre cele mai renumite rezervații naturale din Republica Moldova. Priveliștile fascinante cu numeroase cascade, diversitatea regnului vegetal, diferențele de altitudine, imaginile misterioase imprimate în calcar fie de mîna omului, fie de capriciile vremii – toate acestea trezesc o stare de spirit plină de beatitudine.

Pentru a asigura o stare ecologică bună a obiectivului turistic, în anul 2015 Fundaţia pentru Dezvoltare Ecologică «EcoDava» a inițiat un proiect de reabilitare a zonei Țipova. Au urmat patru expediții în zonă, au fost colectate peste 10 tone de deșeuri, amplasate tomberoane, iar ulterior a fost elaborată și o hartă ecologică pe care sînt indicate toate problemele care urmează să fie soluționate.

Prioritari sînt patru pași care trebuie întreprinși pentru a îmbunătăți situația ecologică de la Țipova.

Sistematic, Ecodava va publica un raport privind realizarea planului de activitate și acțiunile pentru care au fost repartizați banii.

Este vorba despre lichidarea gunoiștilor neautorizate și reamenajarea poligoanelor existente de deșeuri; plantarea a circa 3000 de arbori în albia rîului care duc spre cascade; reabilitarea izvoarelor, dar și organizarea unor seminare, în scopul responsabilizării ecologice a tinerilor din această regiune.

Îndeplinirea tuturor acestor acțiuni este estimată la aproximativ 400 de mii de lei.

Sistematic, «EcoDava» va publica raportul privind realizarea planului de activitate și referitor la acțiunile întreprinse, pentru care vor fi repartizați banii

Cu acordul personal, pe site-ul ecodava.md va fi publicată identitatea donatorului și suma alocată în vederea reabilitării zonei Țipova.

Realizarea acestor obiective poate fi simplificată, dacă cetățenii cu inimă mare, pentru care pămîntul natal are importanță, vor contribui financiar la reabilitarea zonei Țipova.

Detalii despre rechizitele bancare, le puteți vedea mai jos iar informații despre proiect puteți afla aici.

Organizația necomercială
Fundația pentru Dezvoltare Ecologică «EcoDava» din Republica Moldova

Rechizite bancare

 • C.F.1013620003505
 • Mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 10
 • BC „Moldova-Agroindbank” SA
 • Cont curent MD32AG000000022512087963/ MDL
 • Cod bancar AGRNMD2X443
 • Adresa poștală: Calea Ieșilor,14 (Taxi-Service)
 • Tel: 022753901
 • Fax: 022746708
 • Mobil: 068614468
 • Președinte: Sclifos Oleg

Donați fonduri pentru dezvoltarea proiectului prin PayPal

Harta Ecologica ȚIPOVA

Спасем Цыпова! 

Ты тоже можешь помочь улучшить экологическую обстановку в заповеднике Цыпова

Цыпова является одним из самых знаменитых природных заповедников Республики Молдова. Потрясающие виды многочисленных водопадов, разнообразие растительного мира, перепады высот, таинственные знаки на известняке, оставленные либо рукой человека, либо капризами погоды – все это пробуждает приятное внутреннее состояние.

Чтобы обеспечить хорошее экологическое состояние туристического объекта, в 2015 году Фонд за экологические развитие «EcoDava» запустил проект по реабилитации зоны Цыпова. Последовали четыре экспедиции в этот регион, собрано и эвакуировано 10 тонн мусора, размещены урны, а позже была составлена экологическая карта, где указаны все проблемы, требующие решения.

Для улучшения ситуации в Цыпове приоритетными являются четыре шага.

Речь идет о ликвидации несанкционированных свалок и переустройстве существующих полигонов для мусора; посадке более 3000 деревьев на русле, ведущем к каскадам; реабилитации родников и организации семинаров для повышения экологической ответственности молодежи этого региона.

Выполнение всех этих действий будет стоить около 400 000 лей.

Достижение этих целей можно упростить, если граждане с большим сердцем, для которых родная земля имеет значение, внесут финансовый вклад в реабилитацию зоны Цыпова.

Ecodava будет систематически публиковать отчет о выполнении плана деятельности и проведении действий, для которых были выделены деньги.

С личного согласия, личность донора и сумма, выделенная для реабилитации зоны Цыпова, будут опубликованы на сайте ecodava.md.

Ниже предлагаем банковские реквизиты, а дополнительную информацию о проекте можно найти в документе .

Некоммерческая организация Фонд за экологические развитие Республики Молдова

Банковские реквизиты

 • CF1013620003505
 • Mun. Кишинэу, Калея Иешилор, 10
 • БК «Молдова-Агроиндбанк» SA
 • Текущий счет MD32AG000000022512087963 / MDL
 • Банковский код AGRNMD2X443
 • Почтовый адрес: Каля Ешилор, 14 (Taxi-Service)
 • Тел: 022753901
 • Факс: 022746708
 • Мобильный телефон: 068614468
 • Председатель: Склифос Олег

Пожертвовать средства на развитие проекта через PayPal

img_236694_0354163001501259716 img_236694_0926832001501259620 img_236694_0730294001501259554 img_236694_0662725001501259601 img_236694_0343915001501259696 img_236694_0072945001501259578 img_236694_0067889001501259637 236694 img_231009_0898804001498725541 img_231009_0848449001498725546 img_231009_0650858001498725540 img_231009_0610801001498725545 img_231009_0402131001498725539 img_231009_0389881001498725534 img_231009_0337393001498725549 img_231009_0155035001498725543 img_231009_0142657001498725533 img_231009_0092309001498725548
img_236694_0354163001501259716 img_236694_0926832001501259620 img_236694_0730294001501259554 img_236694_0662725001501259601 img_236694_0343915001501259696 img_236694_0072945001501259578 img_236694_0067889001501259637 236694 img_231009_0898804001498725541 img_231009_0848449001498725546 img_231009_0650858001498725540 img_231009_0610801001498725545 img_231009_0402131001498725539 img_231009_0389881001498725534 img_231009_0337393001498725549 img_231009_0155035001498725543 img_231009_0142657001498725533 img_231009_0092309001498725548