Guzman Minlebaev, cercetător rus, practician în silvicultură și permacultură, în vizită la Chișinău

În perioada 28-30 octombrie 2016, la Chișinău a sosit cercetătorul rus, practician în sivicultură și permacultură, Guzman Minlebaev. Acesta a susținut cîteva seminare științifico-practice la care au fost discutate diverse probleme importante pentru agricultură în condițiile schimbării bruște a climei.

min11

Guzman Minlebaev este în Moldova pentru prima dată, având câteva întîlniri cu studenții și profesorii din cadrul Universității Agrare din Republica Moldova, Colegiului de Ecologie din Chișinău și  reprezentații Agenției de Stat “Moldosilva”.

În cadrul discuțiilor avute cu studenții instituțiilor ecologice din Chișinău dar și a specialiștilor în domeniu, acesta a demonstrat că cunoaște în ce stare se află solurile din Moldova. „Fermierii voștri nu tratează solul cu substanțe minerale și rău fac. Este un proces natural, or, pe parcursul a sutelor de ani de agricultură din solurile moldovenești au fost epuizate toate substanțele folositoare pentru sănătatea omului. Cu părere de rău, dorința de cîștig predomină asupra rațiunii, iar din această cauză suferă nu doar calitatea solurilor, ci și a plantelor cultivate în acest sol”, a relatat cercetătorul rus.

min5 min6

Guzman Minlebaev a prognozat care ar putea fi consecințele negative ale atitudinii nepăsătoare față de resursele naturale. „Toate acestea vor avea impact asupra agriculturii într-un viitor destul de apropiat. În Moldova stepele se vor extinde, iar sudul țării peste vreo 50 de ani în genere se va transforma în pustiu. O denotă prognozele internaționale și nu am motive să nu le cred. Procese similare au loc în nordul Moldovei și în regiunea Odesa din Ucraina. Numai că centrul Moldovei rămîne împădurit, de aceea aici deocamdată nu există pericolul transformării solului în pustiu. în aceste condiții fermierii trebuie să se gîndească la crearea „oazelor” agricole, în care impactul mediului ambiant ar fi minimalizat. Suprafața minimă pe care pot fi cultivate culturi vegetale în condiții de stepă și pădure este de 150 ha. Avînd un asemenea lot de teren și creînd condiții adecvate, prognozele privind transformarea solurilor în pustiu pot fi ignorate și poate fi obținută o recoltă bună. Principalul este ca solul să fie tratat cu substanțele minerale necesare”, a relatat cercetătorul.

Vizita lui Guzman Minlebaev în Republica Moldova este organizată de Asociația Obștească „LuRenOm” și Fundația pentru Dezvoltare Ecologică „EcoDava”. Partenerii evenimentului sînt SA „DAAC-Hermes” și Colegiul de Ecologie din Moldova.

Guzman Minlebaev este un cercetător rus, specialist practician în domeniul forestier și agriculturii permanente. În mediul științific el este supranumit „primul fermier silvicol din Rusia”. Guzman Minlebaev a sădit peste 2000 ha de pădure și culturi incluse în Cartea Roșie, precum și plante medicinale. Seminarele lui Minlebaev în totalitate sînt bazate pe experiența practică a cercetătorului și includ o mulțime de metode și abordări verificate, care pot fi aplicate de toți silvicultorii și proprietarii unor loturi mici de pămînt. O parte din metodele sale Guzman Minlebaev le aplică în cadrul seminatelor.

min4 min2minlebaev-gusman-institut-silvicultura-moldova