Conferința Națională „Apele Moldovei”

La data de 26 februarie, Fundația pentru Dezvoltare Ecologică ECODAVA din Republica Moldova a organizat o conferință națională întitulată „Apele Moldovei”.
În cadrul acestei conferințe a fost create o platformă națională, la care au partcipat reprezentanți ai instituțiilor de stat, administrațiilor regionale și locale, reprezentanți ai mediului guvernamental dar și reprezentanți ai mediului academic din Moldova.
Participanții au abordat problema calității și cantității apelor în Moldova, factorii de risc și cauzele diferitor agravări în acest domeniu.
Reprezentanții instituțiilor de stat au prezentat mecanismele statale de implicare în rezolvarea problemelor în demoniul apelor. Tot odată, reprezentanți ai mediului neguvernamental și academic s-au expus asupra eficienței acestor instrumente dar și a modalităților adiționale de implicare a societății civile pentru a contribui la ameliorarea stării apelor.
Experții au menționat că această problema apelor aste foarte actuală pentru Moldova, or, toate rîurile din țară se află într-o stare deplorabilă, calitatea apelor este scăzută, iar apa din circa 80% din fîntîni nu este bună pentru consum. Participanții la masa rotundă au spus că principala problemă este lipsa unei politici clare a statului în acest domeniu.
Președintele Fundației ECODAVA, Dumitru Roibu, a menționat – „Strategii se elaborează, însă, de regulă, nu ajung bani pentru implementarea acestora. Iar dacă mijloace totuși se găsesc, nu există un control eficient din partea statului în vederea monitorizării aplicării prevederilor legale.”
Fundația ECODAVA este hotărîtă să-și continue activitatea în sensul îmbunătățirii stării ecologice în Moldova prin diferite metode practice și informative. Anume în acest sens, va fi elaorată o broșură cu informații compacte despre starea apelor în Moldova, cauzele și factorii de risc dar și metodele de implicare a tuturor ramurilor societății în rezolvarea acestora.
În fața Fundației se află un obiectiv major, de a transforma Moldova într-o țară ecologic orientată și în care fiecare va avea o cultură ecologică de cetățean.
De asemenea în presă:
1) http://www.noi.md/md/news_id/36593
2) http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-26-februarie-2014/ (Mesager, 26-27 februarie)
3) http://diez.md/2014/02/26/starea-raurilor-din-tara-va-fi-analizata-azi-in-cadrul-conferintei-apele-moldovei/
4) http://www.dubasari.md/news/conferinta_apele_moldovei/2014-02-26-3016
Urmeaza fii tinar la Moldova1